fb-icon.png
CZ | EN
Naši partneři
Garant soutěže, hlavní organizátor

logo_ascr.png

Partner, spoluorganizátor

logo_voc.png

Za podpory

logo_vinarsky-fond.png   vina_z_moravy.jpg

Ministerstvo zemědělství

Znojmo

JMK

Partneři

BS Vinařské potřeby

Svaz vinařů ČR

NVC Salon vín

Hotel Galant

Vinařství Lahofer

logo-merlot.png

pulltex-logo.jpg

Vinařský institut

logo_bacchus.png

Statut

Soutěž sommelierů o titul „Sommelier Moravy“ 2023

kategorie Junior a kategorie Profesionál

Statut soutěže

 1. 1. Podmínky účasti
  1. 1.1. Kategorie Junior je určena pro studenty, pracovníky v gastronomii a sommeliery, kteří v den konání soutěže nepřekročí věkovou hranici 21 let.
  2. 1.2. Kategorie Profesionál je určena pro věkovou hranici od 21 let
  3. 1.3. Každý účastník je povinen řádně vyplnit elektronickou přihlášku, kterou nalezne na webových stránkách v odkazu Přihláška.
  4. 1.4. Počet účastníků soutěže je omezen, rozhodující je datum zaslání přihlášky.
 2. Do soutěže bude vybráno maximálně 30 soutěžících v každé kategorii. Za každého soutěžícího je nutné vyplnit přihlášku zvlášť. Uzávěrka přihlášek je 31.10.2023 ve 12:00 hod.
 3. 2. Soutěžní kategorie
  1. 2.1. Kategorie Junior.
  2. 2.2. Kategorie Profesionál.
 4. 3. Soutěžní část
  1. Soutěž je rozdělena do dvou částí:
  2. 3.1. Písemná část
  3. 3.1.1. Soutěžící se zúčastní odborného písemného testu.
  4. 3.1.2. Test bude zaměřený na všeobecné otázky týkající se vinařství a vinohradnictví Moravy, dále na gastronomii a sommelierství všeobecně – odpovědi budou kombinovanou formou a, b, c nebo i otevřenými odpovědi. Test má 40 otázek.
  5. 3.1.3. Test provádí každý účastník samostatně, na regulérnost dohlíží hodnotící komise.
  6. 3.2. Praktická část - semifinále
   1. Praktická část se skládá ze dvou částí:
  7. 3.2.1. Degustace anonymních vzorků. Písemný popis vzorků (formu provedení degustace určí porota prostřednictvím oznámení soutěžícím při zahájení soutěže). Úkolem soutěžících je předložené vzorky vín senzoricky popsat dle mezinárodně uznávaného standardu pro senzorický popis vína. Vzorky jsou předkládány v degustačních skleničkách anonymně. V případě písemného popisu bude k senzorickému popisu každému soutěžícímu předložen jeden vzorek vína.
  8. Semifinále – postupuje 12 soutěžících v obou kategoriích
  9. 3.2.2. Servis červeného vína v kategorii Junior. Časový limit na provedení servisu je
   5 minut + 2 minuty na přípravu. Uplynutím doby končí soutěžní vystoupení, soutěžící odkládá inventář a na výzvu předsedy opouští pracoviště. Soutěžícím mohou být kladeny dotazy.
  10. 3.2.3. Servis červeného vína v kategorii Profesionál. Časový limit na provedení servisu je 5 minut včetně přípravy. Uplynutím doby končí soutěžní vystoupení, soutěžící odkládá inventář a na výzvu předsedy opouští pracoviště. Soutěžícím mohou být kladeny dotazy.
  11. 3.2.4. Porota při servisu červeného vína hodnotí:
   • Přípravu pracoviště
   • Techniku servisu
   • Vystupování sommeliera a komunikaci s hostem
  12. Ostatní soutěžící čekají na své vystoupení mimo soutěžní místnost.
 5. 4. Finálové disciplíny:

  1. Finále soutěže – kategorie junior
   Postupují 3 finalisté v jednotlivých kategoriích. Pořadí vystoupení finalistů se losuje. Celkový čas na splnění finálových disciplín je 12 minut. Čas na jednotlivé disciplíny si rozvrhne soutěžící, stejně tak si sám stanoví pořadí jednotlivých disciplín.
   Finálové disciplíny:
   • doporučení nápojů tuzemské provenience k připravenému menu
   • oprava chyb ve vinném lístku – vinný lístek je postavený na vínech pocházejících
    z České republiky
   • servis sektu
   • představení jedné z šesti vinařských podoblastí a nově podrobně jedno VOC
    z dané podoblasti. Soutěžící si podoblast vylosují a budou mít 5 minut na prezentaci, včetně doporučení alespoň jednoho typického vína a to bez přípravy. Tato soutěžní disciplína bude závěrečná.

  2. Finále soutěže – kategorie profesionál
   Postupují 3 finalisté v jednotlivých kategoriích. Pořadí vystoupení finalistů se losuje. Celkový čas na splnění finálových disciplín je 17 minut. Soutěžící začíná servisem. Čas na jednotlivé disciplíny včetně organizace práce si rozvrhne soutěžící, stejně tak si sám stanoví pořadí jednotlivých disciplín.
   Finálové disciplíny:
   • Improvizovaná restaurace: servis sektu, bílého vína a červeného vína – soutěžící obsluhuje tři stoly s porotci doplněné o pozvané hosty nebo pedagogický doprovod
   • doporučení nápojů tuzemské provenience k připravenému menu
   • oprava chyb ve vinném lístku – vinný lístek je postavený na vínech pocházejících
    z České republiky.
  1. 5. Hodnotící porota
   1. 5.1. Pořadatel jmenuje nezávislé členy poroty.
   2. 5.2. Odborná porota je složena z předsedy a jednotlivých členů.
   3. 5.3. Počet členů poroty je minimálně 5. V případě sudého počtu porotců má při nerozhodném hlasování rozhodující hlas předseda poroty.
  2. 6. Vyhlášení
   1. 6.1. Všichni účastníci obdrží diplom za účast.
   2. 6.2. Soutěžící na prvních třech místech budou odměněni.
   3. 6.3. Soutěžící na 1. místě získávají pohár a titul „Sommelier Moravy“.
  3. 7. Sommelierské pomůcky
   1. Zajistí pořadatel, soutěžící používá vlastní číšnický nůž.
  4. 8. Oblečení
   1. Sommelierské oblečení, možný školní pracovní oděv, sommelierské zástěra Sommelier Moravy (platí pro soutěžící účastnící se ročníku 2022)
  5. 9. Ubytování
   1. www.znojemskabeseda.cz/objevte-znojmo/ubytovani/
  6. 10. Stravování
   1. Stravování během soutěže je pro soutěžící a doprovod zajištěno.
  7. 11. Termín a místo konání
   1. Středa 22. listopadu 2023, CENTRUM LOUKA Znojmo
    a Vinařství LAHOFER U Hájku
   2. Čtvrtek 23. listopadu 2023, CENTRUM LOUKA Znojmo
  8. 12. Kontaktní osoba:
   1. Příjmení a jméno: Mgr. František Koudela, ředitel soutěže
    e-mail: reditel@sommeliermoravy.cz
    telefon: + 420 737 815 402
   2. Příjmení a jméno: Suchá Petra, Dis., asistentka soutěže
    e-mail: info@sommeliermoravy.cz
    telefon: + 420 777 323 136